Att förbereda sig för en jobbintervju

Hur bör du börja en intervju för att göra bästa möjliga intryck? Det första intrycket kan spela en viktig roll i hur en arbetsgivare uppfattar dig som kandidat. Vad du säger under den första fasen av intervjun kan göra stor skillnad i resultatet – på ett bra sätt eller på ett dåligt sätt.

 

I själva verket kan vissa rekryterare besluta att neka en kandidat baserat på vad de gjorde eller inte gjorde när de först mötte dem. Till exempel, om du har en tendens att vara sen eller kontrollerar telefonen var femte minut, bör du stävja dessa vanor redan före en anställningsintervju. Rekryteraren kanske uppfattar ditt beteende som en oförmåga att göra ett åtagande och fullfölja – inte kvaliteter som kommer att göra dig intressant för en blivande arbetsgivare.

Små saker gör stor skillnad i detta skede av en jobbsökning. Det är därför det är viktigt att anamma seder och att noggrant tänka igenom hur du kommer att presentera dig själv under en anställningsintervju.

 

Vad du ska säga när du kommer till intervjun

När du anländer till  intervjun, presentera dig själv för receptionisten genom att uppge ditt namn och syftet med ditt besök. Till exempel: ”Mitt namn är Kristina Nilsson, och jag har en intervju bokad med John Smith klockan 14” eller ”Jag heter Peter Johansson, och jag har ett möte med Jack Clark klockan 10”.

Vara artig och respektfull vid denna första kontakt med företaget. Många rekryterare ber receptionisten om hans eller hennes intryck av en kandidat. Att agera oförskämt eller avvisande, kan i värsta fall få dig struken som kandidat innan du ens träffat någon från HR.

Tips: Fundera i förväg på svar på ”berätta om dig själv” frågor. Lär dig de bästa sätten att lyfta fram din kompetens, erfarenhet och personlighet – utan att överdriva eller ta upp för mycket dyrbar intervjutid.

 

Fokusera på dina kvalifikationer

Din introduktion bör vara kortfattad nog att hålla intresset uppe för intervjuaren. I allmänhet räcker en snabb resumé av dina mest övertygande kvalifikationer. Du skulle även kunna nämna ett par godbitar som inte är väsentliga för jobbet, men återspeglar din personlighetm såsom det faktum att du är en ivrig skidåkare, har uppträtt på comedy klubbar eller samlar på afrikansk konst.

Ditt mål är att connecta personligen med intervjuaren, samt att visa att du är kvalificerad för jobbet och skulle vara en tillgång för företaget.

Naturligtvis bör ditt första intryck visa entusiasm för jobbet och företaget. Men överdriv inte och spendera inte alltför mycket tid med att prata om dig själv. Intervjuaren har en agenda och tiden är begränsad, så håll din introduktion kort så du kan gå vidare till nästa fråga.

 

Att förbereda sig på uppföljningsfrågor

Intervjuaren kan följa upp din introduktion med fler frågor, så det är viktigt att komma ihåg att du kommer att behöva stöd för de påståenden du gör under din inledning.

Var beredd på att ge konkreta exempel på hur och var du har utnyttjat dina tillgångar till att framgångsrikt genomföra ett arbete eller en volontärroll, akademiska projekt eller andra produktiva strävanden. Ett bra sätt att ge detaljerade svar är att använda STAR intervjuteknik för att beskriva dina prestationer och prestationer.

Det är även bra om du förbereder några frågor som du kan ställa själv, för att få reda på mer om företaget och vad tjänsten egentligen innebär.

 

 

Lämna ett svar